Керамогранит La Fabbrica Lignum


Цена по запросу
Артикул Наименование Вид Размер Ед.изм.
1110 White Lux Керамогранит 48x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1111 Black Lux Керамогранит 48x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
2110 White Lux Напольная плитка 24x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
2111 Black Lux Напольная плитка 24x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1210 White Lux Напольная плитка 16x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1211 Black Lux Напольная плитка 16x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
L860 White Lux Мозаика Mosaico Sticks 24,96,2 шт.
L861 Black Lux Мозаика Mosaico Sticks 24,96,2 шт.
L840 Ambra Декор Decoro 48x96,2 шт.
L841 Smeraldo Декор Decoro 48x96,2 шт.
L842 Rubino Декор Decoro 48x96,2 шт.
L843 Ametista Декор Decoro 48x96,2 шт.
L844 Excelsior Декор Decoro 48x96,2 шт.
L849 Ambra Бордюр Listello 16,2x96,2 шт.
L850 Smeraldo Бордюр Listello 16,2x96,2 шт.
L851 Rubino Бордюр Listello 16,2x96,2 шт.
L852 Ametista Бордюр Listello 16,2x96,2 шт.
L853 Excelsior Бордюр Listello 16,2x96,2 шт.
L845 Ambra Мозаика Mosaico Deco 48x48 шт.
L846 Smeraldo Мозаика Mosaico Deco 48x48 шт.
L847 Rubino Мозаика Mosaico Deco 48x48 шт.
L848 Ametista Мозаика Mosaico Deco 48x48 шт.
1101 Larix Керамогранит 48x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1102 Robur Керамогранит 48x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1103 Acer Керамогранит 48x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1104 Moabi Grigio Керамогранит 48x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1105 Nux Керамогранит 48x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1106 Ulmus Керамогранит 48x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
2101 Larix Напольная плитка 24x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
2102 Robur Напольная плитка 24x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
2103 Acer Напольная плитка 24x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
2104 Moabi Grigio Напольная плитка 24x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
2105 Nux Напольная плитка 24x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
2106 Ulmus Напольная плитка 24x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1201 Larix Напольная плитка 16x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1202 Robur Напольная плитка 16x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1203 Acer Напольная плитка 16x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1204 Moabi Grigio Напольная плитка 16x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1205 Nux Напольная плитка 16x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1206 Ulmus Напольная плитка 16x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1221 Larix Плинтус 12x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1222 Robur Плинтус 12x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1223 Acer Плинтус 12x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1224 Moabi Grigio Плинтус 12x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1225 Nux Плинтус 12x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
1226 Ulmus Плинтус 12x96,2 Naturale Rettificato кв.м.
L862 Larix Декор Decoro Althea 48x96,2 шт.
L863 Robur Декор Decoro Althea 48x96,2 шт.
L864 Acer Декор Decoro Althea 48x96,2 шт.
L865 Moabi Grigio Декор Decoro Althea 48x96,2 шт.
L866 Nux Декор Decoro Althea 48x96,2 шт.
L867 Ulmus Декор Decoro Althea 48x96,2 шт.
L868 Larix Декор Decoro Althea 16x96,2 шт.
L869 Robur Декор Decoro Althea 16x96,2 шт.
L870 Acer Декор Decoro Althea 16x96,2 шт.
L871 Moabi Grigio Декор Decoro Althea 16x96,2 шт.
L872 Nux Декор Decoro Althea 16x96,2 шт.
L873 Ulmus Декор Decoro Althea 16x96,2 шт.
L874 Larix Декор Decoro Boiserie 48x96,2 шт.
L875 Robur Декор Decoro Boiserie 48x96,2 шт.
L876 Acer Декор Decoro Boiserie 48x96,2 шт.
L877 Moabi Grigio Декор Decoro Boiserie 48x96,2 шт.
L878 Nux Декор Decoro Boiserie 48x96,2 шт.
L879 Ulmus Декор Decoro Boiserie 48x96,2 шт.
L930 Larix Плинтус Bacchetta 4x48 шт.
L931 Robur Плинтус Bacchetta 4x48 шт.
L932 Acer Плинтус Bacchetta 4x48 шт.
L933 Moabi Grigio Плинтус Bacchetta 4x48 шт.
L934 Nux Плинтус Bacchetta 4x48 шт.
L935 Ulmus Плинтус Bacchetta 4x48 шт.
L854 Larix Мозаика Mosaico Sticks 24x96,2 шт.
L855 Robur Мозаика Mosaico Sticks 24x96,2 шт.
L856 Acer Мозаика Mosaico Sticks 24x96,2 шт.
L857 Moabi Grigio Мозаика Mosaico Sticks 24x96,2 шт.
L858 Nux Мозаика Mosaico Sticks 24x96,2 шт.
L859 Ulmus Мозаика Mosaico Sticks 24x96,2 шт.
9305 Larix Ступень Gradara Larix кв.м.
9306 Robur Ступень Gradara Robur кв.м.
9307 Nux Ступень Gradara Nux кв.м.